CORRINA, CORRINA
(Parish-Chapman-Williams)

I love Corinna, tell the world I do
I love Corinna, tell the world I do
I pray at night she'd like to love me too

Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
I love you so

Oh little darling where you've been so long?
Oh little darling where you've been so long?
I ain't had no lovin' since you've been gone

Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
I love you so

I left Corinna way across the sea
Oh me I left Corinna way across the sea
If you see Corinna send her home to me

Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
I love you so

Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
Corinna, Corinna
I love you so
Oh darling don't you know
I love you so
Darling don't you know
I love you so

******