Groupe Rock 'n' Roll US.

US Rock 'n' Roll group.

Style musical : Rock 'n' Roll

Walkin' Wanda (1960)

Joe's Shuffle (1960)

Years in activity :

1910 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 10

Singles

10/1960 SP Maypole M504 (US)

Walkin' Wanda  (Shades with Gerry Hamel) / Rockne Rock  (instr.) (Shades)

12/1960 SP SMART 45-322 (US)

The Weird Walk / Joe's Shuffle (instr.)

Rocky Productions 29/05/2018